Firma Pośrednictwo Biznesowe posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych na zlecenie firm i instytucji, jak również dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kadra trenerska pracuje zawsze z „problemem klienta" łącząc różne formy: szkolenie, doradztwo, coaching, indywidualną diagnozę oraz inne formy. Tworzy wraz z klientami plany rozwoju firm, księgi standardów, świadczy też usługi "tajemniczy klient" oraz usługi na poziomie strategicznym, menedżerskim i pracowniczym. Pośrednictwo Biznesowe proponuje szeroką gamę usług, która pomaga rozwiązać problemy biznesowe klientów.

Tematyka, w której się specjalizuje firma Pośrednictwo Biznesowe to między innymi:

Firma Pośrednictwo Biznesowe łączy doświadczenie biznesowe, międzynarodowe oraz związane z funduszami ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu oferuje klientom zróżnicowane oraz dopasowane do ich potrzeb programy i plany rozwojowe. W portfolio znajduje się ponad 50 dużych projektów oraz wielu klientów, godzin szkoleń, coachingu i doradztwa.

Realizujemy projekt dofinansowany ze środków unijnych Spektrum - pomorski system świadczeń specjalistycznych usług doradczych. Wysokość grantu - 4 800zł